Pazaryeri ilçesinin tarihine tanıklık etmiş eser, Beşikli Camii

Pazaryeri ilçesinin tarihine tanıklık etmiş eser, Beşikli Camii

Hicri takvime göre 1293 yılına denk geldiğinden 93 Harbi olarak adlandırılan ve II. Abdiilhamit döneminde gerçekleşen 1877-1878 Osmanlı - Rus Savaşı sırasında Bulgaristan'dan gelen göçmenler tarafından yaptırılmıştır.

 

 

Daha sonra Kurtuluş Savaşı sırasında geri çekilen Yunan birliklerince yakılmış ve Cumhuriyet Döneminde ise mahalle halkı tarafından imkânsızlıklar içerisinde eski temeller üzerine günümüzdeki camii inşa edilmiştir.

 

 

Yapı zaman içerisinde çeşitli eklemeler, tamiratlar sebebiyle orijinal halinden uzaklaşmıştır. Orjinalı kare planlı olan caminin kuzey cephesine, doğu batı yönünde dikdörtgen bir mekân eklenerek alt kısmı son cemaat yeri üst kısmı ise kadınlar mahfili olarak değerlendirilmiştir.

 

 

Daha sonra bu kısmın da kuzeyine abdest alma yerleri, imam odası, muhtar odası olarak kullanılan irili ufaklı birçok bölüm eklenmiştir. Beden duvarları 90 cm kalınlığında moloztaş malzemeden inşa edilen caminin ana mekânı içerisinde kıble duvarının ortasında kademeli dikdörtgen çerçeve içine alınmış mihrap, sağ köşede ise ahşap minber bulunmaktadır.

 

 

Kıble duvarı üzerinde, ikisi mihrabın sağında ve solunda ikisi de mihrabın üstünde olmak üzere 4, doğu ve batı beden duvarları üzerinde de ikişer olmak üzere 8 adet pencere ile aydınlatma sağlanmıştır. Yapının zemini ahşap döşemedir.

 

 

Tavan ise iç içe dört kademeden oluşan çokgen formlu ahşap malzeme ile kapatılmıştır. Üst örtüsü kırma çatı ve bunun üzeri ise marsilya tipi kiremitle kaplıdır. Yapı içerisinde kayda değer herhangi bir süsleme elemanına rastlanmamıştır.

 

 

Minarede moloz taş kare kaide üzerine silindirik tuğla gövdeden 5 kademeli kirpi saçak kullanılarak şerefeye geçiş sağlanmıştır. Petek ve külah bölümleri ile son derece ölçülü ve orantıları ile son dönem Osmanlı Minarelerindeki estetiği yansıtmaktadır.

 

İçerideki merdivenleri aydınlatması sebebi ile minare gövdesinin güney cephesinde dört adet mazgal pencere açılmıştır.