Uzmanlar Uyardı erken teşhis ile önlenebilir

Uzmanlar Uyardı erken teşhis ile önlenebilir

Uzmanlar Erkeklerde görülen Prostat Kanseri’nin erken tedavi ile önlenebilir hastalık olduğunu belirtti.

 

 

Prostat, erkek üreme sisteminin parçası olan bir salgı bezidir. Kalın bağırsağın son kısmının önünde ve mesanenin altında yerleşmiştir. İdrar yolunu çepeçevre sarar. Sağlıklı prostat bezi geçlerde yaklaşık bir ceviz büyüklüğündedir. Prostat bezini oluşturan hücrelerin kontrolsüz büyümesi sonucu prostat kanseri gelişebilir. Bu kanser hücreleri zamanla prostatı terk edip başta kemikler olmak üzere başka organlara yayılabilir.

 

Prostat kanserinin kesin nedenleri bilinmemektedir diyen Pazaryeri Devlet Hastanesi Araştırma Hemşiresi Zeynep Fatma Erduran Erken tedavi ile Sağlıklı yaşam davranışları ile kansere karşı korunulabilir, tarama programlarına katılarak erken teşhisle yaşam süresi uzatılabilir.
 

Prostat Kanseri bin Başlıca belirtilerini açıklayan Hemşire Erduran, “İdrar yaparken yanma veya ağrı, İdrarda kan görülmesi, Semende kan görülmesi, Alt karın bölgesinde, kalçada veya sırtta devam eden/geçmeyen ağrılar olarak bilinir” dedi.

 Yaş ilerledikçe riskin arttığını söyleyen Erduran, “Birinci derece akrabasında prostat kanseri görülenlerin bu kansere yakalanma riski daha yüksektir. Beslenme alışkanlıkları (doymuş yağlardan ve kırmızı etten zengin, sebze ve meyveden fakir bir diyet) prostat kanseri riskini artıra bilir. Kanserin ortaya çıkışının önlenebildiği, taramalarla ölümün yok edilebileceği ve erken tedavinin yaşam kalitesine çok şey katabildiği bir hastalıktır. 09-10 Aralık 2015 tarihleri arasında yapılan prostat çalıştayında; Türkiye’de prostat kanserinin erkeklerde en sık görülen ikinci kanser olmasından dolayı ,toplumda farkındalık oluşturmanın önemli olduğu sonucuna varılmıştır” dedi.

 


Prostat kanserinin Erken teşhis ile gerekli önlemler alınarak tedavisi mümkün olan hastalıklar arasında olduğunu aktaran Erduran,  “hastanın tedavisi farklılık göstermekte olup, tedavi kararında hastalığın yeri, evresi, hastanın yaşı ve diğer sağlık sorunları gibi birden fazla faktör etkilidir. Multidisipliner bir çalışma gerektiren bu tedaviler; radyoterapi, kemoterapi gibi farklı seçenekleri içermektedir” dedi.