Yüzbaşı Cami

Yüzbaşı Cami
Cami Medeniyettir ; Medeniyet, hakikatin bir toplum üzerindeyansımasıdır. İslam toplumunun hakikat anlayışını cami temsil eder. Hayat, hakikat ve medeniyet, onun kubbesi altında birleşmiştir. Böylelikle cami kubbesi altında idrak edilen hakikat, gök kubbe altında medeniyete dönüşmektedir. Cami